İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar

“İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar” sergisi, sizi, yüzyıllar boyu bilgi arayan insanların serüvenini izlemeye, onların çabasına tanıklık etmeye davet etmektedir. Sergi, Orta Asya’dan Batı Avrupa’ya uzanan bir çizgide, bilginin yaklaşık 13. Yüzyılda başlayan 20. Yüzyıla kadar gelen kronolojideki hareketini yansıtmaktadır. Özel olarak da, söz konusu dönem ve coğrafyada hüküm süren Osmanlıların Doğu’dan ve Batı’dan aktardığı bilgi üzerine odaklanmaktadır.

İstanbul Üniversitesi’nin değişik birimlerinde korunan bilimsel aletler, yazma eserler, baskılar ve fotoğraflar, Türkiye’de Doğu’nun bilgisinden Batı’nın bilgisine geçişi açıkça gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla sergi, bilgi aktarımı teması üzerinden Türkiye’de bilimin tarihi konusunda izleyicilere bir görüş kazandırabilmektedir.