“İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar” Sergi Kataloğu“İstanbul Üniversitesi Koleksiyonlarından Bilimsel Aletler, Yazmalar, Baskılar” Sergi Kataloğu
Küratörlüğünü İ.Ü. Bilim Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Feza Günergun’un yaptığı serginin editörlüğünü ve “Osmanlıların Bilgi Arayışı” ve “Kronoloji” başlıkları altında ele alınan metin yazarlığını da Sayın Feza Günergun üstlenmekte. Ek olarak 89 eserin görselini ve tanıtım yazılarını içeren katalog okuyuculara bilginin izini sürmek için eşsiz bir yol arkadaşı oluyor.