Yıldız Sarayı’ndan İstanbul Üniversitesi’ne

“Yıldız Sarayı’ndan İstanbul Üniversitesi’ne” 26 Mayıs-14 Ağustos 2015.

II.Bayezid Türk Hamam Kültürü Müzesi açılışı “Yıldız Sarayından İstanbul Üniversitesine” sergisi ile birlikte gerçekleşti.

26 Ağustosa kadar açık kalan sergi, 1924 yılında Atatürk’ün isteği ve vekiller heyeti kararı ile İstanbul Üniversitesine (Darülfünun) verilen ve İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Koleksiyonunda koruma altına alınan Yıldız Sarayı Kütüphanesinin Arapça, Farsça, Eski Türkçe minyatürlü ve minyatürsüz yazmaları, Kur’anlar, Hilyeler, çoğunluğu II. Abdülhamit dönemine ait fotoğraf albümleri, notalar, haritalar, plan, çizim ve kullanım eşyalarından oluşan eşsiz bir koleksiyonu ziyaretçisiyle buluşturdu.